Вибіркові дисципліни

для студентів, які вступили до університету у 2022 році на основі повної загальної середньої освіти

Відповідно до Розділу X статті 62 Закону України «Про вищу освіту» № 1556-VII від 01.07.2014 року, пункт 15 здобувачі вищої освіти мають право на самостійний вибір навчальних дисциплін із запропонованого списку з метою формування індивідуальної освітньої траєкторії.

Вибір навчальних дисциплін здійснюється здобувачами вищої освіти за власним бажанням відповідно до Положення про порядок обрання студентами вибіркових навчальних дисциплін у Державному біотехнологічному університеті з представленого Каталогу вибіркових дисциплін.

Алгоритм вибору дисциплін:

Оберіть свою спеціальність.

Ознайомтеся з переліком та змістом навчальних дисциплін, які пропонуються для вивчення у 2022-2023 навчальному році.

Оберіть за допомогою Google-форми 5 дисциплін для вивчення.