СУМНА ЗВІСТКА…

Керівництво та профспілковий комітет Державного біотехнологічного університету з глибоким сумом сповіщають колектив про смерть академіка Інженерної академії України, доктора технічних наук, професора кафедри сервісної інженерії та технології матеріалів в машинобудуванні ім. О.І. Сідашенка СКОБЛО ТАМАРИ СЕМЕНІВНИ.

Тамара Семенівна Скобло була високо досвідченим, широко відомим авторитетним науковцем нашого університету, в якому вона працювала з 1989 року. Науково-дослідна діяльність Скобло Т.С. розпочалася у 1958 р. у стінах УкрНДІМет (м. Харків). У 1967 р. Скобло Т.С. захистила дисертаційну роботу на здобуття вченого ступеню кандидата технічних наук та у 1969р її біло затверджено у вченому звані старшого наукового співробітника зі спеціальності “Металознавство і термічна обробка металів”. Під час роботи в УкрНДІМет вона брала участь у виконанні 86 науково-дослідних робіт, присвячених удосконаленню існуючих і розробці нових матеріалів, способів їх обробки, ремонту і відновленню, технології виготовлення, удосконалення умов експлуатації прокатних валків та у 1982 році захистила дисертаційну роботу на здобуття вченого ступеню доктора технічних наук.

За розробку високоефективних матеріалів і технологій Скобло Т.С. була нагороджена срібною і 3 бронзовими медалями ВДНГ СРСР. За ці розробки Скобло Т.С. стала Лауреатом Премії Ради Міністрів СРСР і її було нагороджено медаллю “Ветеран труда”.

Працюючи в УкрНДІМет, вона була членом ради ОНТТТ інституту, керувала обласною секцією ОНТТТ “Металознавство і термообробка”. У 1980р. Скобло Т.С. було присвоєно звання “Почесний працівник УкрНДІМет”, а у 1985р. – звання “Почесний ветеран праці УкрНДІМет”.

Працюючи з 1989 року на кафедрі ремонту машин, професор Скобло Т.С. поступово зміцнювала та поглиблювала вже існуючі та створювала нові напрямки наукової і навчально-методичної діяльності колективу.

Наукові публікації Скобло Т.С. широко відомі як в Україні, так і за її межами. Вона є автором 6 підручників, 7 монографій, 9 навчальних посібників, більше 600 наукових публікацій; є автором 79 винаходів, що зареєстровані і захищені авторськими свідоцтвами та патентами; три винаходи увійшли до складу двох ліцензійних угод із Нігерією та Німеччиною (1985-1989 р.р.). На основі теоретичних та експериментальних досліджень вона свого часу у співавторстві розробила чотири стандарти і технічні умови на виробництво і контроль якості виробів (нові заевтектоїдні сталі і чавуни для валків; методи фізико-механічних випробувань сплавів РС РЕФ; неруйнівний контроль якості деталей сільськогосподарської техніки), а також брала участь у перегляді стандартів ГОСТ 380 і ГОСТ 1050.

У листопаді 1997 р. Скобло Т.С. було обрано член-кореспондентом Інженерної академії України, а в травні 1999 р. – дійсним членом (академіком) Інженерної академії України.

Вона була членом Вченої ради університету та двох Вчених рад (ХНТУСГ та ХНАДУ) із захисту кандидатських та докторських дисертацій. Під керівництвом Скобло Т.С. було захищено 52 кандидатські і 8 докторських дисертаційних робіт.

Працюючи в університеті Скобло Т.С. багато часу приділяла виховній роботі із студентами, аспірантами та здобувачами. За багаторічну плідну науково-дослідну, навчально-методичну та організаційно-виховну роботу, сумлінне ставлення до своїх службових обов’язків Скобло Т.С.було нагороджено Почесною грамотою Міністерства Освіти і науки України, почесним знаком “Відмінник аграрної освіти та науки ” II ступеня та орденом “Княгині Ольги” III ступеня (2005 р.), знаками «Знак пошани» і «Слобожанська слава». Неодноразово вона була відзначена грамотами регіонального конкурсу «Харківщина – кращі імена», а в 2012 р. стала переможцем цього конкурсу у номінації «Вчений».

Колектив нашого університету втратив, маючого величезний досвід, вченого-практика, вмілого керівника, та талановитішого педагога.

Висловлюємо щирі скорботні співчуття рідним та близьким Скобло Тамари Семенівни.