Спеціалізовані вчені ради

 1. ДФ 64.832.004 по захисту дисертації Кісь-Коркіщенко Лілії Вікторівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 13 «Механічна інженерія» за спеціальністю 133«Галузеве машинобудування».

ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОБОТУ РАДИ ДФ 64.832.004

 1. Наказ МОН України про утворення ради.
 2. Анотація дисертації.
 3. Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду.
 4. Дисертація.
 5. Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації.
 6. Відгук офіційного опонента 1.
 7. Відгук офіційного опонента 2.
 8. Відеозапис засідання спеціалізованої вченої ради щодо захисту дисертації.
 9. Аудіозапис захисту.

 

 1. ДФ 64.832.005 по захисту дисертації Сєвідова Ігора Володимировича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» за спеціальністю 201 «Агрономія».

ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОБОТУ РАДИ ДФ 64.832.005

 1. Наказ МОН України про утворення ради.
 2. Анотація дисертації.
 3. Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду.
 4. Дисертація.
 5. Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації.
 6. Відгук офіційного опонента 1.
 7. Відгук офіційного опонента 2.
 8. Відеозапис засідання спеціалізованої вченої ради щодо захисту дисертації.
 9. Аудіозапис захисту.

 

 1. ДФ 64.832.006 по захисту дисертації Холобцевої Ірини Петрівни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології».

ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОБОТУ РАДИ ДФ 64.832.006

 1. Наказ МОН України про утворення ради.
 2. Анотація дисертації.
 3. Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду.
 4. Дисертація.
 5. Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації.
 6. Відгук офіційного опонента 1.
 7. Відгук офіційного опонента 2.
 8. Відеозапис засідання спеціалізованої вченої ради щодо захисту дисертації.
 9. Аудіозапис захисту.

 

 1. ДФ 64.832.007 по захисту дисертації Листопад Тамари Сергіївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 18 «Виробництво та технології» за спеціальністю 181 «Харчові технології».

ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОБОТУ РАДИ ДФ 64.832.007

 1. Наказ МОН України про утворення ради.
 2. Анотація дисертації.
 3. Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду.
 4. Дисертація.
 5. Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації.
 6. Відгук офіційного опонента 1.
 7. Відгук офіційного опонента 2.
 8. Відеозапис засідання спеціалізованої вченої ради щодо захисту дисертації.
 9. Аудіозапис захисту.

5. ДФ 64.832.008 по захисту дисертації Чуйка Дмитра Вікторовича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство» за спеціальністю 201 «Агрономія».

ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОБОТУ РАДИ ДФ 64.832.008

 1. Наказ МОН України про утворення ради.
 2. Анотація дисертації.
 3. Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду.
 4. Дисертація.
 5. Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації.
 6. Відгук офіційного опонента 1.
 7. Відгук офіційного опонента 2.
 8. Відеозапис засідання спеціалізованої вченої ради щодо захисту дисертації.
 9. Аудіозапис захисту.

 

6. ДФ 64.832.009 по захисту дисертації Малиш Ірини Анатоліївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 07«Управління і адміністрування» за спеціальністю 073 «Менеджмент».

ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОБОТУ РАДИ ДФ 64.832.009

 1. Наказ МОН України про утворення ради.
 2. Анотація дисертації.
 3. Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду.
 4. Дисертація.
 5. Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації.
 6. Відгук офіційного опонента 1.
 7. Відгук офіційного опонента 2.
 8. Відеозапис засідання спеціалізованої вченої ради щодо захисту дисертації.
 9. Аудіозапис захисту.