Спеціалізовані вчені ради

2022 рік

Разова СВР з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Чуприни Юлії Юріївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 10 «Природничі науки» за спеціальністю 101 «Екологія»
ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОБОТУ РАДИ:

 1. Наказ ректора про утворення разової спеціалізованої вченої ради.
  Зміни до наказу від 13 липня 2022 р.
  Зміни до наказу від 09 серпня 2022 р.
 2. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії.
 3. Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду.
  Повідомлення про зміни у складі разової ради від 13 липня 2022 р.
  Повідомлення про зміни у складі разової ради від 09 серпня 2022 р.
  Повідомлення про дату, час і місце проведення публічного захисту
  Повідомлення про зміну посилання, за яким здійснюватиметься онлайн-трансляція захисту
 4. Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації.
 5. Відгук офіційного опонента 1.
  ЕЦП офіційного опонента 1.
 6. Відгук офіційного опонента 2.
 7. Повідомлення про результати захисту.
 8. Відеозапис засідання спеціалізованої вченої ради щодо захисту дисертації.
Разова СВР з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Кустова Віталія Петровича на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 07«Управління і адміністрування» за спеціальністю 073 «Менеджмент»
ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОБОТУ РАДИ:

 1. Наказ ректора про утворення разової спеціалізованої вченої ради.
 2. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії.
 3. Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду.
 4. Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації.
 5. Відгук офіційного опонента 1.
 6. Відгук офіційного опонента 2.
 7. Відеозапис засідання спеціалізованої вченої ради щодо захисту дисертації.
 8. Аудіозапис захисту.

Онлайн захист відбудеться з використанням платформи GoogleMeet

Разова СВР з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертації Каневської Ірини Миколаївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 07«Управління і адміністрування» за спеціальністю 073 «Менеджмент»
ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОБОТУ РАДИ:

 1. Наказ ректора про утворення разової спеціалізованої вченої ради.
 2. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософії.
 3. Повідомлення про прийняття дисертації до розгляду.
 4. Висновок про наукову новизну, теоретичне та практичне значення результатів дисертації.
 5. Відгук офіційного опонента 1.
 6. Відгук офіційного опонента 2.
 7. Відеозапис засідання спеціалізованої вченої ради щодо захисту дисертації.
 8. Аудіозапис захисту.

Онлайн захист відбудеться з використанням платформи GoogleMeet

2021 рік

ДФ 64.832.009 по захисту дисертації Малиш Ірини Анатоліївни на здобуття ступеня доктора філософії з галузі знань 07«Управління і адміністрування» за спеціальністю 073 «Менеджмент»