Матеріали конференцій

15-16 червня VI міжнародна науково-практична конференція «УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ» присвячена 100-річчю від дня народження професора ТУРЧЕНКА МИХАЙЛА МИХАЙЛОВИЧА)
22-23 грудня Всеукраїнська науково-методична конференція "УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПІДГОТОВКИ  ФАХІВЦІВ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ПЕДАГОГІКИ"
25-26 листопада Міжнародна науково-практична конференція «СУЧАСНА ІНЖЕНЕРІЯ АГРОПРОМИСЛОВИХ І ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ»
22 жовтня ІІI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ: ІНІЦІАТИВИ МОЛОДІ»