Матеріали конференцій

ІІI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
здобувачів вищої освіти і молодих учених «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ: ІНІЦІАТИВИ МОЛОДІ»
Програма 22_10_2021
Резолюція_22_10_2021
Матеріали конференції_22_10_2021

Міжнародна науково-практична конференція «СУЧАСНА ІНЖЕНЕРІЯ АГРОПРОМИСЛОВИХ І ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ»
Матеріали МНПК_СІАХВ_2021
Журнал_ТСА,ЛТК_ №23_2021

Всеукраїнська науково-методична конференція  “УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПІДГОТОВКИ  ФАХІВЦІВ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ПЕДАГОГІКИ”
Рекомендації _2021
Програма_Всеук. конф. якість_2021.
Збірник матеріалів конф.УЯПФЦП_2021