Конференції

ІІI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
здобувачів вищої освіти і молодих учених «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ: ІНІЦІАТИВИ МОЛОДІ»
Запрошення_22_жовтня_2021

 

Всеукраїнська науково-методична конференція «УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ПЕДАГОГІКИ»

Запрошення 22-23 грудня 2021

Міжнародна науково-практична конференція «СУЧАСНА ІНЖЕНЕРІЯ АГРОПРОМИСЛОВИХ І ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ»

Запрошення_25-25 листопада 2021
Вимоги до оформлення тез доповідей
Приклад оформлення тез
Шаблон до оформлення статей журналу “Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів
Інформація про НПК
Програма МНПК_Сучасний інжиніринг агропромислових і харчових виробництв_2021