Конференції

ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ І МОЛОДИХ УЧЕНИХ «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ ХАРЧОВИХ І ПЕРЕРОБНИХ ВИРОБНИЦТВ ТА РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА: НАУКОВІ ПОШУКИ МОЛОДІ»
Запрошення_14_квітня_2022_р.

ІІI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
здобувачів вищої освіти і молодих учених «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ: ІНІЦІАТИВИ МОЛОДІ»
Запрошення_22_жовтня_2021

Всеукраїнська науково-методична конференція «УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ПЕДАГОГІКИ»

Всеукраїнська науково-методична конференція “УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ПЕДАГОГІКИ”

Програма_Всеук. конф. якість_2021.

Рекомендації _2021 

І ВСЕУКРАЇНСЬКА ІНТЕРНЕТ-КОНФЕРЕНЦІЯ «СЕРВІСНА ІНЖЕНЕРІЇЯ ТА НОВІ МАТЕРІАЛИ В МАШИНОБУДУВАННІ» 

Запрошення 10-11 лютого 2022 

МІЖНАРОДНИЙ ФОРУМ МОЛОДІ «МОЛОДЬ І СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ТЕХНІКА У ХХI СТОРІЧЧІ»
Форум 2022