Конференції

2022 рік2021 рік
22-23 листопада

Всеукраїнська науково-практична конференція з проблем вищої освіти і науки в системі МОН України «ЛІСІВНИЦТВО, ДЕРЕВООБРОБКА ТА ОЗЕЛЕНЕННЯ: СТАН, ДОСЯГНЕННЯ І ПЕРСПЕКТИВИ»
Запрошення на конференцію

 

10 листопада / November 2022 р.

ІІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція «МЕХАНІЗМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ: ПРОБЛЕМИ, ПЕРСПЕКТИВИ, МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД»
Запрошення на конференцію

 

III International scientific and practical Internet conference «MECHANISMS FOR ENSURING THE SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF ECONOMY: PROBLEMS, FUTURE PROSPECTS, AND INTERNATIONAL EXPERIENCE»
Сonference invitation

 

03-04 листопада / November 2022 р.

І Міжнародна науково-практична конференція «ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА РОЗВИТОК ІННОВАЦІЙНИХ СИСТЕМ: ТЕНДЕНЦІЇ, ВИКЛИКИ, ПЕРСПЕКТИВИ»
Запрошення на конференцію

 

І International Scientific Practical Conference «GLOBALIZATION AND DEVELOPMENT OF INNOVATION SYSTEMS: TENDENCIES, CHALLENGES, AND PROSPECTS»
Сonference invitation

 

28 жовтня / October 2022 р.

ІV Міжнародна науково-практична інтернет-конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ: ІНІЦІАТИВИ МОЛОДІ»
Запрошення на конференцію

 

ІV International scientific and practical Internet conference for seekers of higher education and young scientists «ACTUAL PROBLEMS AND DEVELOPMENT PROSPECTS OF UKRAINE IN THE FIELD OF MANAGEMENT AND ADMINISTRATION: YOUTH INITIATIVES»
Сonference invitation

 

26 жовтня 2022 р.

Всеукраїнська науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і молодих учених «ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИТКУ ХАРЧОВИХ І ПЕРЕРОБНИХ ВИРОБНИЦТВ ТА РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА: НАУКОВІ ПОШУКИ МОЛОДІ»
Запрошення на конференцію

 

22 вересня 2022 р.

Всеукраїнська науково-практична Iнтернет-конференція «СЕЛЕКЦІЙНІ АСПЕКТИ ЗБЕРЕЖЕННЯ ТА ПОЛІПШЕННЯ ГЕНОФОНДУ ТВАРИН УКРАЇНИ»
Програма конференції

 

30 березня – 01 квітня 2022 р.

ХVІІІ Міжнародний форум молоді «МОЛОДЬ І СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКА ТЕХНІКА У ХХI СТОРІЧЧІ»
Форум 2022

 

10-11 лютого 2022 р.

І Всеукраїнська Iнтернет-конференція «СЕРВІСНА ІНЖЕНЕРІЇЯ ТА НОВІ МАТЕРІАЛИ В МАШИНОБУДУВАННІ»
Запрошення на конференцію

22-23 грудня 2021 р.

Всеукраїнська науково-методична конференція «УПРАВЛІННЯ ЯКІСТЮ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ПЕДАГОГІКИ»
Запрошення на конференцію
Програма конференції
Рекомендації

 

25-26 листопада 2021 р.
Міжнародна науково-практична конференція «СУЧАСНА ІНЖЕНЕРІЯ АГРОПРОМИСЛОВИХ І ХАРЧОВИХ ВИРОБНИЦТВ»
Запрошення на конференцію
Вимоги до оформлення тез доповідей
Приклад оформлення тез
Шаблон до оформлення статей журналу “Технічний сервіс агропромислового, лісового та транспортного комплексів
Інформація про НПК
Програма МНПК_Сучасний інжиніринг агропромислових і харчових виробництв_2021

 

22 жовтня 2021 р.

 

ІІI Міжнародна науково-практична інтернет-конференція
здобувачів вищої освіти і молодих учених «АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В ГАЛУЗІ УПРАВЛІННЯ ТА АДМІНІСТРУВАННЯ: ІНІЦІАТИВИ МОЛОДІ»
Запрошення на конференцію