Проєкти та стажування

Академічна мобільність — це можливість учасників освітнього процесу навчатися, викладати, стажуватися чи проводити наукову діяльність в іншому закладі вищої освіти (науковій установі) на території України чи поза її межами. Суб’єктами академічної мобільності, згідно з програмними документами Болонського процесу, виступають студенти, викладачі, науковці та управлінський персонал.

Сьогодні в ДБТУ успішно реалізуються різні міжнародні проєкти, серед яких:

 

ERASMUS+

Еразмус+ є Програмою міжнародної співпраці Європейського Союзу з іншими країнами світу у сфері освіти, молоді та спорту, що має на меті підтримку освітнього, професійного та особистісного розвитку громадян ЄС і поза його межами задля внеску до стійкого зростання, якості робочих місць і соціального згуртування, для розвитку інновацій та посилення європейської ідентичності і активного громадянства. Програма підтримує можливості навчальної та академічної мобільності в освіті та для молоді, проєкти та партнерства і розвиток стратегій та співпраці.

Програма включає такі основні напрями:

Еразмус+ КА1. Проєкти навчальної мобільності для індивідуальних осіб

Еразмус+ КА2. Співпраця між організаціями та інституціями

Європейські студії Жан Моне у сфері вищої освіти

 

DAAD

DAAD — це німецька служба академічних обмінів, що є найбільшою організацією у світі в сфері підтримки міжнародного обміну студентами та вченими. В рамках служби реалізується багато проєктів, які надають можливість студентам, аспірантам, кандидатам та докторам наук тощо навчатися в Німеччині, проходити курси підвищення кваліфікації або стажування.