Наукова діяльність кафедри екології та біотехнологій в рослинництві

ТЕМАТИКА та ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬПЕРЕЛІК ЗАХИЩЕНИХ ДОКТОРСЬКИХ та КАНДИДАТСЬКИХ ДИСЕРТАЦІЙНИХ РОБІТНАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇНАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ ЗІ ЗДОБУВАЧАМИ ОСВІТИНАУКОВИЙ ГУРТОК КАФЕДРИ

ТЕМАТИКА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ КАФЕДРИ:

Методологічні підходи та практичне обґрунтування еколого-збалансованого природокористування і шляхи зниження антропогенного навантаження на природні та штучні екосистеми у сфері АПК (номер державної реєстрації 012U107701) на 2021–2025 рр.


ОСНОВНІ НАПРЯМИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ:

 • Еколого-генетичне вивчення різних видів роду Phaseolus L. та Vigna Savi за морфологічними, біохімічними та молекулярними маркерами. (доцент Головань Л.В.).
 • Поліциклічність, синхронність і нелінійність популяційної динаміки організмів та проблеми прогнозування. (професор Білецький Є.М.).
 • Шляхи використання деяких видів культурних та дикорослих видів рослин з метою фіторемедіації. (доцент Бузіна І.М.).
 • Роль нуту в створені стійких агроекосистем. (доцент Непран І.В.).
  Визначення закономірності динаміки посух і обґрунтувати сценарний метод їх передбачення. (доцент Масленніков Д.І.).
 • Удосконалення екологічно орієнтовані технології захисту ярих олійних капустяних культур від шкідників за умови регулювання розвитку та чисельності економічно значущих видів. (доцент Станкевич С.В.).
 • Адвентивні види комах: поширеність, біологія, екологія, шкідливість. (доцент Леженіна І.П.).
 • Екологічна оцінка дикорослих форм роду Cicer L. та їх адаптація до агрофітоценозу Лісостепу. (старший викладач Тітова А.Є.).
 • Екологічна, фітопатологічна та молекулярно-генетична оцінка роду Triticum до основних збудників хвороб у Східному Лісостепу України. (ст. викладач Чуприна Ю.Ю.).
 • Екологічний стан та охорона рослинного покриву природо-заповідних територій Харківщини (на прикладі НПП «Гомільшанські ліси»). (доцент Головань Л.В., здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії Сотнікова О.О.).
 • Фіторемедіаційні властивості рослинних угрупувань для відновлення територій порушених нафтогазовидобувною діяльністю. (професор Білецький Є.М., здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії Брайнінгер О.І.).
 • Антропогенна трансформація біоценозів (біоіндикація, відновлення) в НПП «Святі гори». (доцент Головань Л.В., здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії Шмирюк О.В.).
 • Демекологія інвазійних рослин в екосистемах та шляхи оптимізації їх антропогенних змін. (доцент Головань Л.В., здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії Яременко Г.В.).

Захищені дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук:

 • Чайка Микола Іванович, «Біоекологічне обґрунтування фіторекультивації породних відвалів вугільних шахт Донбасу», спеціальність 03.00.16 – екологія (101 Екологія), Дніпровський державний аграро-економічному університеті, м. Дніпро, 2018 р.

Захищені дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук:

 • Тітова Аліна Євгеніївна, «Селекційна цінність колекційних зразків у селекції нуту», спеціальність 06.01.05 – селекція та насінництво (201 Агрономія), Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва, м. Харків, 2019 р.
 • Бузіна Ірина Миколаївна, «Екологічний стан агроландшафтної екосистеми навколо сміттєзвалища твердих побутових відходів», 03.00.16 – екологія (101 Екологія), Житомирський національний агроекологічний університет, м. Житомир, 2015 р.
 • Панкова Оксана Володимирівна, «Селекційно-генетичні ефекти дії іонізуючого випромінювання на ріст, розвиток та гібридизацію злакових», 06.01.05 – селекція та насінництво (201 Агрономія), Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва, м. Харків, 2013 р.
 • Головань Лариса Володимирівна, «Особливості використання різних типів маркерних систем у селекційних дослідженнях роду Рhaseolus L.», 06.01.05 – селекція та насінництво (201 Агрономія), Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр’єва, м. Харків, 2012 р.
 • Криштоп Євген Анатолійович, «Віддалена гібридизація ярих злаків і її модифікація низькою температурою», 06.01.05 – селекція рослин (201 Агрономія), Інститут рослинництва ім. В. Я. Юр’єва, м. Харків, 2009 р.
 • Непран Ірина Володимирівна, «Агроекологічні аспекти вирощування гороху в умовах східного Лісостепу України», 03.00.16 – екологія (101 Екологія), Інститут агроекології та біотехнології, м. Київ, 2002 р.
 • Масленніков Дмитро Ігорович, «Розпадні несталості плазми в полі потужної неоднорідної електромагнітної хвилі накачки в іонному циклотронному та нижньогібридному інтервалах частот», спеціальність 01.04.08 – фізика плазми (104 Фізика та астрономія), Харківський національний університет ім. В.Н. Каразіна, м. Харків, 2001 р.
 • Білецький Євген Миколайович, «Теорія циклічності динаміки популяцій і методи багаторічного прогнозу масового розмноження шкідливих комах», спеціальність 06.01.11 – захист рослин від шкідників і хвороб (091 Біологія), Українська сільськогосподарська академія (НУБіП), м. Київ, 1992 р.

НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ ЗІ ЗДОБУВАЧАМИ ОСВІТИ

 • У 2020 році здобувачі першого (бакалаврського) рівня спеціальності 101 Екологія прийняли участь у XIV Харківському регіональному конкурсі студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук та отримали дипломи І степеня (Філон Карина) та ІІІ степеня (Піскун Олена). Науковий керівник кандидат с.-г. наук, доцент Бузіна Ірина Миколаївна.
 • У 2019 році на Всеукраїнській студентській олімпіаді з навчальної дисципліни «Агроекологія», котра проходила на базі факультету агроекології та біології Львівського національного аграрного університету, в особистому заліку Діна Лемзякова посіла перше місце, а команда ХНАУ ім. В.В. Докучаєва у складі здобувачів вищої освіти факультету захисту рослин посіла друге загальнокомандне місце. Науковий керівник кандидат с.-г. наук, доцент Головань Лариса Володимирівна.
 • На Всеукраїнській студентській олімпіаді з навчальної дисципліни «Екологічна безпека», котра проходила на базі кафедри Екологічної безпеки та організації природокористування Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського Ірина Угарова в особистому заліку посіла третє місце.
 • На Всеукраїнській студентській олімпіаді з навчальної дисципліни «Загальна екологія», котра проходила на базі кафедри екології Національного університету біоресурсів і природокористування України, Анастасія Кулаковська в особистому заліку посіла друге місце.
 • У 2019 році на Всеукраїнському студентському професійному конкурсі проектів з екологічного та енергетичного менеджменту, котрий відбувся у Запорізькому національному університеті ІІ місце посів Арсеній Орленко.
 • У 2018 році на Всеукраїнській студентській олімпіаді з навчальної дисципліни «Екологічна безпека», котра проходила на базі кафедри Екологічної безпеки та організації природокористування Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського Анастасія Кулаковська посіла IV місце та була відзначена дипломом оргкомітету І ступеня.
 • На Всеукраїнській студентській олімпіаді з навчальної дисципліни «Агроекологія», котра проходила на базі факультету агроекології та біології Львівського національного аграрного університету, в особистому заліку Ганна Ігнатенко посіла третє місце. Науковий керівник кандидат с.-г. наук, доцент Головань Лариса Володимирівна.
 • Протягом 18–20 квітня 2018 р. в Одеському державному екологічному університеті зібралися студенти-екологи, щоб позмагатися за першість у Всеукраїнській олімпіаді за напрямом «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансованого природокористування» (спеціальність «Екологія», галузь знань 10 «Природничі науки»). В олімпіаді взяли участь більше 100 студентів із понад 40 провідних вищих навчальних закладів України, які ведуть підготовку екологів. Харківський національний аграрний університет ім. В. В. Докучаєва вперше був учасником цієї олімпіади. Наш університет представила команда з трьох здобувачів ОС «бакалавр» ІV курсу спеціальності 101 «Екологія» (Махінько Марина, Крайнюк Вікторія, Водченко Дарія) і доцента кафедри екології та біотехнології (Л. В. Головань).
 • У 2017 році на Всеукраїнській студентській олімпіаді з навчальної дисципліни «Агроекологія», котра проходила на базі факультету агроекології та біології Львівського національного аграрного університету, в особистому заліку Ольга Шмирюк посіла друге місце, а команда ХНАУ ім. В.В. Докучаєва у складі здобувачів вищої освіти факультету захисту рослин посіла перше загальнокомандне місце. Науковий керівник кандидат с.-г. наук, доцент Головань Лариса Володимирівна.
 • У 2016 році на Всеукраїнській студентській олімпіаді з навчальної дисципліни «Агроекологія», котра проходила на базі факультету агроекології та біології Львівського національного аграрного університету, в особистому заліку Ольга Мисько посіла друге місце. Науковий керівник кандидат с.-г. наук, доцент Головань Лариса Володимирівна.
 • У 2015 році на Всеукраїнській студентській олімпіаді з навчальної дисципліни «Агроекологія», котра проходила на базі факультету агроекології та біології Львівського національного аграрного університету, в особистому заліку Ксенія Васічкова посіла друге місце. Науковий керівник кандидат с.-г. наук, доцент Головань Лариса Володимирівна.

Науковий гурток кафедри «АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА БІОТЕХНОЛОГІЇ»
Керівник наукового гуртка: старший викладач Чуприна Юлія Юріївна

 

ПОЛОЖЕННЯ про науковий гурток «Актуальні питання екології та біотехнології»