Інститут підготовки іноземних громадян та осіб без громадянства

НАВЧАННЯ В УКРАЇНІ

2022

ДЕРЖАВНИЙ БІОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

ПРИЙМАЛЬНА КОМІСІЯ

ДЛЯ ІНОЗЕМНИХ ГРОМАДЯН ТА ОСІБ БЕЗ ГРОМАДЯНСТВА

61002, м. Харків, вул. Алчевських 44

in_dekanat@btu.kharkov.ua

Правила прийому до ДБТУ у 2022 році

Освітні програми