Кафедра туризму

  • Калініченко Сергій Миколайович Завідувач кафедриКАЛІНІЧЕНКО СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧкандидат економічних наук, доцент