Освітні програми

Факультет переробних і харчових виробництв
здійснює підготовку фахівців за спеціальністю 181 «Харчові Технології»

 

Перший (бакалаврський) рівень вищої освітиДругий (магістерський) рівень вищої освітиТретій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти