123 “Комп’ютерна інженерія”

123 “Комп’ютерна інженерія”

спеціальність: 123 «Комп’ютерна інженерія»
галузь знань: 12 «Інформаційні технології»
кваліфікація: бакалавр з комп’ютерної інженерії
випускаюча кафедра: автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій

Освітньо-професійні програми         Навчальні плани          Силабуси
Навчально-методичне забезпечення

Опитування для роботодавців   Опитування щодо якості викладання дисциплін  Опитування здобувачів щодо якості ОП

Результати останнього опитування

Відомості про самооцінювання освітньої програми 123 «Комп’ютерна інженерія»

 

Дата останнього оновлення: 24/05/2022 р

Зауваження та пропозиції щодо освітньої програми надсилайте за адресою: post@btu.kharkov.ua

Відповідальний за розміщення інформації: доцент кафедри АКІТ Піскарьов О.М.