Кафедра екології та біотехнологій в рослинництві

Завідувач кафедри

ГОЛОВАНЬ ЛАРИСА ВОЛОДИМИРІВНА

кандидат сільськогосподарських наук, доцент