Рейтингові списки та накази про зарахування

Накази про зарахування

Списки рекомендованих до зарахування (держбюджет)

Бакалавр (Магістр ветеринарного спрямування) на основі ПЗСО

Назва спеціальності

Форма навчання

015.37 Професійна освіта (за спеціалізаціями) Денна Заочна
051 Економіка Денна Заочна
054 Соціологія Денна
071 Облік і оподаткування Денна Заочна
072 Фінанси, банківська справа та страхування Денна Заочна
073 Менеджмент Денна Заочна
075 Маркетинг Денна Заочна
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Денна Заочна
081 Право Денна
091 Біологія Денна
101 Екологія Денна
103 Науки про Землю Денна
123 Комп’ютерна інженерія Денна Заочна
131 Прикладна механіка Денна
133 Галузеве машинобудування (ПЗ)

Галузеве машинобудування (ТС)

 

Денна

 

Денна

Заочна

 

Заочна

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Денна Заочна
142 Енергетичне машинобудування Денна
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Денна
162 Біотехнології та біоінженерія (КП 1)

Біотехнології та біоінженерія (КП 2)

Денна

 

Денна

 

 

 

163 Біомедична інженерія Денна
181 Харчові технології Денна Заочна
187 Деревообробні та меблеві технології Денна
191 Архітектура та містобудування Денна
192 Будівництво та цивільна інженерія Денна
193 Геодезія та землеустрій Денна Заочна
201 Агрономія Денна Заочна
202 Захист і карантин рослин Денна
204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Денна Заочна
205 Лісове господарство Денна Заочна
206 Садово-паркове господарство Денна
207 Водні біоресурси та аквакультура Денна Заочна
208 Агроінженерія Денна Заочна
211 Ветеринарна медицина (КП1 )

 

Ветеринарна медицина (КП2)

Денна

 

Денна

212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза Денна
241 Готельно-ресторанна справа Денна
242 Туризм Денна
274 Автомобільний транспорт Денна Заочна
275 Транспортні технології (за видами) Денна Заочна
281 Публічне управління та адміністрування Денна
292 Міжнародні економічні відносини Денна

 

 

Бакалавр (Магістр ветеринарного спрямування) на основі ОКР «Молодший спеціаліст», (ОС «Молодший бакалавр»)

Назва спеціальності Форма навчання
015.37 Професійна освіта (за спеціалізаціями) Денна

Денна (1р. 10м.)

Заочна
051 Економіка Денна Заочна
054 Соціологія Денна Заочна
071 Облік і оподаткування Денна Заочна
072 Фінанси, банківська справа та страхування Денна Заочна
073 Менеджмент Денна Заочна
075 Маркетинг Денна Заочна
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність Денна Заочна
081 Право Денна Заочна
091 Біологія Денна Заочна
101 Екологія Денна Заочна
103 Науки про Землю Денна Заочна
123 Комп’ютерна інженерія Денна Заочна
131 Прикладна механіка Денна Заочна
133 Галузеве машинобудування Денна (ТС)

Денна (ПЗ)

Заочна (ТС)

Заочна (ПЗ)

141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка Денна Заочна
142 Енергетичне машинобудування Денна Заочна
151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології Денна Заочна
162 Біотехнології та біоінженерія Денна Заочна
163 Біомедична інженерія Денна Заочна
181 Харчові технології Денна Заочна
187 Деревообробні та меблеві технології Денна Заочна
191 Архітектура та містобудування Денна Заочна
192 Будівництво та цивільна інженерія Денна Заочна
193 Геодезія та землеустрій Денна Заочна
201 Агрономія Денна Заочна
202 Захист і карантин рослин Денна Заочна
204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва Денна Заочна
205 Лісове господарство Денна Заочна
206 Садово-паркове господарство Денна Заочна
207 Водні біоресурси та аквакультура Денна Заочна
208 Агроінженерія Денна Заочна
211 Ветеринарна медицина Денна Заочна
212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза Денна Заочна
241 Готельно-ресторанна справа Денна Заочна
242 Туризм Денна Заочна
274 Автомобільний транспорт Денна Заочна
275 Транспортні технології (за видами) – для всіх Денна Заочна
281 Публічне управління та адміністрування Денна Заочна
292 Міжнародні економічні відносини Денна Заочна